Agrobobica

Naši projekti

Osnivači Zemljoradničke zadruge “Agrobobica”  su shvatili da su se radom Vlade Republike Srbije i resornih ministarstava stekli uslovi za udruživanje, pre svega svojih znanja i iskustava u organizovanoj savremenoj proizvodnji, obradi, preradi i plasmanu poljoprivrednih proizvoda po modelu savremenih evropskih kooperativa. Ovaj model organizacije podrazumeva projektni razvoj potrebnih sektora u okviru zaokružene celine delovanja zadruge. Pre svega intezivno se radi na obradi tržišta, uspostavljanju odnosa sa poslovnim partnerima, kooperantima i saradnicima, izrada projekata navedenih za sveukupnu organizaciju zadruge. Zadruga je počela sa aktivnostima i ostvarivanjem prihoda iz domena plasmana znanja, tehnologije uzgoja i održavanja plantaža, đubriva i preparata integralne biološke zaštite bobičastog voća, sa ciljem da se dobiju visoko-kvaliteni, bezbedni proizvodi za plasman na zahtevna tržišta. Navedene aktivnosti su sprovodene u saradnji sa partnerskom firmom “Zeleni Hit” sa kojom je uspostavljena potpuna fuzija u domenu razmene znanja i materijala za implementaciju na zasadima.

Osnovni zadatak je da se izvrši kvalitetna podela posla sa kooperantima i to tako da se cenralizuju i ukrupne aktivnosti kako bi se obezbedili jeftiniji imputi sa kvalitetnom primenom sa jedne strane i ukrupnila kvalitetna i konkurentna ponuda proizvoda sa druge strane.

Prevashodni i primarni zadatak zadruge je podizanje sopstvenih plantaža kao i dokazivanje kooperantima na sopstvenom uzgoju da se po savremenim tehnologijama, ulaganje, prinos, kvalitet i profit mogu ostvariti. 

Pokazalo se da postojeće stanje trenutno „najboljih“ plantaža ne obezbeđuje konkurentnost na uređenim tržištima gde nije dovoljan samo kvalitet i količina već i kontinuitet u snabdevanju.

Suština je da Agrobobica teži implementiranju tehnologija koje isključuju klimatske uslove. To je jedini način da se obezbedi kontinuitet snabdevanja i kvalitetan proizvod.

Plantaža jagode - Lončanik

Na porodičnom gazdinstvu Dragivoja Vukovića u selu Lončanik, opština Ub, nastavlja se misija i vizija ZZ “Agrobobica”. Savremeni vid kooperative dobija svoju prepoznatljivu sliku.

Posle pripremnih radova pristupilo se melioraciji zemljišta za podizanje zasada jagode, sorte Roxana, na površini od 1,2 ha.

Pod stručnim nadzorom prof. dr. Nebojše Momirovića i našeg tima pristupilo se izradi bankova, postavljanju dva laterala za navodnjavanje kao i folije namenjene pre svega vrsti kao i sortimentu jagode.

Zatim je usledila sadnja visoko kvalitetnih frigo sadnica italijanskog proizvođača Geoplant, pod stručnim nadzorom zaposlenih u Agrobobici.

Vredne ruke, posvećenost i želja svih nas da se pokaže da savremenom tehnologijom, kvalitetnim sadnim materijalom kao i stručnim uzgojem možemo postići rezultate najjačih evropskih i svetskih zemalja kako u dostizanju visokih prinosa tako i u proizvodnji premijum kvaliteta i plasmanu na zahtevna tržišta.

Pozivamo sve zainteresovane da se jave i budu deo tima koji ima jasnu viziju u uspostavljanju savremenog profitnog uzgoja voća.

Stručni tim ZZ “Agrobobica” je tu za Vas od projektovanja sa studijom izvodljivosti, podizanja plantaža i stručnog uzgoja voća.

Mi znamo kako do premijum kvaliteta!

Javite se!

Plantaža maline - TULA MAGIC

U želji da stvorimo brend koji će, pre svega, biti prepoznatljiv po kvalitetu, krupnom plodu i moći da se konzumira u svežem stanju posle izvesnog vremena, podigli smo zasade relativno nove, švajcarske, sorte maline tula medžik.

Na površini od 70 ari podelili smo proizvodnju na plasteničku, koja zauzima 40 ari, i pod nadstrešnicom na ostatku zemljišta.

Ceo proces, od sadnje do pakovanja, je u potpunosti kontrolisan uz sistem za navodnjavanje ‘kap po kap’, adekvatnu ishranu i integralnu zaštitu.

Prinosi se kreću i do 40 tona po hektaru. Sav rod planiramo da plasiramo u malom pakovanju od 125, 150 ili 250 grama.