Dinja

Dinja

 

Sembol

HR: MNSV/Fom:0-2
IR: Px:1,2,5

Najranija dinja u galija tipu za gajenje u zaštićenom prostoru i na otvorenom polju. Jednostavna za gajenje sa srednje bujnim vrežama i brojnim snažnim zapercima. Veoma dobro zameće i u hladnijim prolećima. Biljke imaju dobru pokrovnost. Plodovi su izrazito uniformni po veličini i obliku, atraktivne žućkasto narandžaste boje i mrežaste kore, odlične krupnoće oko 1,5 kg. Meso je krem-zelene boje, a svežinu čuva desetak dana. Odlikuje je visok i stabilan prinos, jer zameće 4-5 plodova po vreži u relativno velikoj gustini. U visokim plastenicima zameće 3 do 4 puta u sezoni, jer ne strada od fuzarioznog uvenuća.

Tracey

HR: Fom:0-2
HR: Px:1,2,5

Hibrid pogodan za proizvodnju na otvorenom polju. Biljke su snažne, dobre izdržljivosti u kraćem vremenskom roku za brz ciklus proizvodnje. Veoma rano i dobro zameće i daje krupne, okrugle plodove, teže od 2 kg, vrlo pogodne za prodaju u Srbiji, odlične čvrstine. Kora je izrazito mrežasta, atraktivne zlatno-žute boje, sa visokim sjajem u punoj zrelosti. Semena loža je jako mala, a meso je krem-zelene boje i ima izuzetan ukus i miris.

Tabela otpornosti vrežastog povrća: