Krastavac

Krastavac

 

Proizvodnja krastavca u tipu američkog salatara uglavnom je namenjena domaćem tržištu, sa vrlo plitkom strukturom i velikom ranjivošću, zahvaljujući konstantnom uvozu jevtine robe u vansezoni iz Italije i Španije, odnosno u ranom delu sezone iz Makedonije i Albanije. Stoga je proizvodnja krastavca sa grejanjem jedan od mogućih modela gajenja, koji uz paradajz Astraion u drugoj setvi daje adekvatan finansijski rezultat. Ekron je hibrid krastavca koji u uslovima nedovoljnog osvetljenja daje izvanrednu produkciju, pa je praktično nezamenljiv sa stanovišta vrlo rane proizvodnje. Ukoliko se nabavi kalemljen rasad SPIROFITA uspešna proizvodnja se odvija tokom čitave sezone, bez opasnosti od uobičajenih bolesti uvenuća i truleži korena i prizemnog dela stabla, bilo da su gljivičnog ili bakterijskog porekla.

Paraizo je vrlo prinosan profesionalni hibrid koji služi za letnju proizvodnju, dok Enki daje plodove bez gorčine, visokog kvaliteta i tržišnosti, kako u letnjoj, tako i u ranoj proizvodnji bez grejanja. Sargon je veoma otporan na visoke letnje temperature, dok su Jazzer i Corinto sa malim brojem zaperaka nemenjeni prvenstveno za manje plastenike i jednostavne konstrukcije. Novi hibrid E 23S.15962 ima izuzetno generativne biljke sa lepim plodovima tamne boje, slabije izraženim bradavicama, visokom rodnosti i otpornosti na bolesti, pa je vrlo pogodan za celosezonsku proizvodnju.

U hidroponskoj proizvodnji na supstratu od kokosove kore i vlakna razvili smo visokobiologizovani model gajenja sa izuzetno visokim prinosima i kvalitetom, koji omogućuje veliku produkciju, ali i profitabilnost na celogodišnjem nivou. Gajenjem 2 do 3 useva godišnje, sa interplantingom radi uštede na predatorima izjednačili smo se sa zapadnim standardima u prinosu, kvalitetu i zdravstvenoj ispravnosti. Od nas imate otvoren poziv za dugoročnu saradnju.

Jazzer

HR: Cca/Ccu
IR: CMV/Px

Standardni bradavičasti tip salatara, atraktivnih tamno zelenih plodova sa dosta pepeljka. Plodovi su cilindrični dužine 16-18 cm. Masovna berba počinje vrlo rano, a plodonošenje je konstantno i obilno. Biljke nisu bujne, niti imaju puno bočnih zaperaka. Hibrid je tolerantan na virus mozaika krastavca CMV. Treba ga brati vrlo često da bi izbegli odbacivanje zametnutih plodova. Održavati visoku relativnu vlažnost i voditi računa o pravovremenoj zaštiti od pepelnice i tripsa.

Corinto

IR: CMV/CVYV/ Px

Rani hibrid snažnog porasta, tamno zelenih listova sa malo bočnih zaperaka. Tamno zeleni, cilindrični i atraktivni plodovi su dužine 19-22 cm, bez pojave gorčine. Ovaj hibrid je široko prihvaćen od većine
proizvođača zbog toga što je vrlo adaptibilan u uslovima rane proizvodnje u plastenicima i lak za gajenje. Odlične otpornosti na bolesti.

Enki

IR: CMV/CVYV/Px

Novi rani hibrid salatara koji je namenjen za gajenje tokom cele godine zbog odlične adaptibilnosti i tolerancije, kako na niske, tako i na visoke temperature. Ima kompaktnu biljku sa generativnim zapercima. Vrlo je snažnog porasta, otvoren, sa manje zaperaka. Izuzetno rodan hibrid salatara, koji zadržava dobar balans i ima konstantnu generativnost, sa slabo izraženim odbacivanjem plodova. Plodovi su vrlo atraktivni, cilindrični, dužine 20-21 cm, uniformnog i stabilnog prečnika i nisu skloni prerastanju (debljanju). Plodovi imaju lepu tamno zelenu boju, dobro izražene bradavice i veoma duge peteljke, što ih čini vrlo atraktivnim. Hibrid je vrlo produktivan u svim vremenskim uslovima. Opšta ocena povrtara je da se radi o izvanrednom hibridu, koji tek treba da se dokaže u svim sezonama gajenja.

Sargon

HR: Ccu
IR: CMV/CVYV/ZYMV/Px

Izvanredan rani hibrid salatara, koji se odlikuje manje bujnim vrežama, kraćim internodijama i izuzetnom generativnošću, pa podnosi visoke doze azota. Ima lepe bradavičaste, teške i izuzetno ukusne plodove, prosečne dužine 19-21 cm. Ne odbacuje zametnute plodove ni u izuzetno teškim uslovima, uključujući i letnju proizvodnju. Zahteva obilno đubrenje azotom i navodnjavanje. Najotporniji hibrid salatara koji se može gajiti uspešno na špalirnom sistemu i na otvorenom polju.

Ekron

HR: Ccu
IR: CMV/CVYV/Px

Ekron je najprodavaniji, vrlo rani, partenokarpni hibrid salatara, prvorazrednog kvaliteta i visokog potencijala rodnosti. Idealan, gotovo nezamenljiv za ranu plasteničku proizvodnju sa grejanjem. Ima izuzetno snažan porast i krupne listove, pa treba strogo kontrolisati ishranu azotom. Zameće od 1 do 3 ploda na svakom kolencu. Postojano plodonosi i u uslovima slabijeg osvetljenja i na nižim temperaturama. Plodovi su čvrsti, izuzetno pravilnog oblika, cilindrični, dužine 20-22 cm, tamno zelene boje, sa dosta pepeljka i dobro izraženim bradavicama, čak i na visokim temperaturama. Odlične je otpornosti na bolesti.

Paraiso

IR: CMV/CVYV/CYSDV/Px

Visoko kvalitetan, najrodniji partenokarpni hibrid sa jakim vegetativnim porastom i dosta bočnih izdanaka na biljkama sa standardnim otvorenim tipom habitusa. Plodovi su veoma atraktivni, cilindričnog oblika, tamno zelene boje sa dobro izraženim bradavicama, dužine 20-25 cm, odlične čvrstine i postojanosti. Hibrid je vrlo pogodan za letnju i jesenju proizvodnju u plasteničkim objektima sa dogrevanjem jer poseduje izvanrednu tolerantnost na pepelnicu. Plodovi ne prerastaju, već se uglavnom izdužuju.

E 23S.15962

IR: CMV/CVYV/CYSDV/Px

Novi partenokarpni hibrid sa jakim vegetativnim vrhom i jako otvorenim tipom habitusa. Plodovi su tamni, veoma atraktivni, cilindričnog oblika, tamno zelene boje sa manje izraženim bradavicama, dužine 19-21 cm, odlične čvrstine i postojanosti. Hibrid je jako generativan, vrlo pogodan za prolećnu, letnju i jesenju proizvodnju u plasteničkim objektima svih tipova konstrukcije.

Fadia

HR: Ccu
HR: CMV/CVYV/Px

Partenokarpni hibrid glatkog mini krastavca, prvorazrednog kvaliteta i visokog potencijala rodnosti. Namenjen za proizvodnju u proleće, leto i jesen. Ima izuzetno snažan porast, ali vrlo kompaktne i dobro izbalansirane biljke. Zameće od 3 do 4 ploda na svakom kolencu, pa zahteva veoma obilnu ishranu i redovnu kontrolu zaperaka. Plodovi su veoma visoke tržišnosti, prosečne dužine 16 do 17 cm. Odlične je otpornosti na bolesti, posebno na pepelnicu i virusna oboljenja.

E 23P.15991

HR: Ccu
IR: CMV/CVYV/Px

Odličan partenokarpni kornišon, snažnog porasta i kompaktnih, otvorenih biljaka. Namenjen je za gajenje u plastenicima tokom leta, jeseni, kasne jeseni, a sa grejanjem tokom zime i ranog proleća. Odlikuje ga visok prinos i stalno plodonošenje. Plodovi su dužine oko 12 cm, cilindrični, pravilni, ujednačeni, lepe zelene boje, sa jasno izraženim bradavicama. Zameće 2-3 ploda po kolencu.

Tabela otpornosti vrežastog povrća: