Luk

Luk

 

Proizvodnja luka u Srbiji doživljava značajnu ekspanziju poslednjih godina, s obzirom na činjenicu da je regionalno tržište vrlo značajno po veličini, a da se snabdeva uglavnom iz Holandije sa relativno visokim učešćem troškova transporta. Postizanjem visoke produktivnosti i kvaliteta, naši proizvođači mogu značajno da povećaju površine pod ovim usevom u industrijskoj povrtarskoj proizvodnji. Solidnom ponudom tokom čitave godine, kombinovanjem sorti prezimljujućeg luka i hibrida dugog dana različite dužine vegetacije i perioda skladištenja, obezbeđuje se samodovoljnost u snabdevanju trgovinskih lanaca, što je preduslov svakog uspešnog agrobiznisa.

Zeleni hit raspolaže vro modernom tehnologijom gajenja, zasnovanom na naprednom konceptu đubrenja zemljišta i mineralne ishrane, uz integralnu zaštitu baziranu na tretiranju semena i folijarnoj ishrani aminokiselinama, što u kombinaciji sa primenom korisnih mikroorganizama daje visoke prinose, dobar kvalitet i zdravu robu koja se besprekorno skladišti.

Hibridi luka renomirane svetske kuće Takii obezbeđuju kontinuitet od najranijih rokova vađenja, gde Bonus predstavlja osnovni oslonac, pa sve do prodaje u maju i junu naredne godine, sa besprekornim kvalitetom čuvanja kod hibrida Vuelta. Medusa je pak izuzetno adaptibilan hibrid luka, namenjen za vrlo intenzivne uslove proizvodnje i velike gustine. Savremenom tehnologijom proizvodnje daje prelepe, vrlo ujednačene i čvrste lukovice, koje se izvanredno dobro i dugo čuvaju, s obzirom na relativno rano vađenje ove sorte.

Bonus

Najraniji u grupi srednje ranih hibrida. Jedan od najprodavanijih u centralnoj i jugoistočnoj Evropi zbog krupnih uniformnih, skoro potpuno okruglih lukovica. Daje ran i visok prinos od 60 do 90 t/ha, dijametra 60 do 80 mm. Zahteva ranu setvu, kako bi se dovoljno ukorenio. Biljke imaju snažne uspravne, tamno zelene i sjajne listove, što u uslovima visokih temperatura znači manji rizik u gajenju. Gaji se u gustini od 800.000 do 1.000.000 biljaka/ha. Ima lepu braon ovojnu ljuspu, a u našim uslovima se dobro čuva do januara-februara. U visokoj tehnologiji gajenja daje prinos i do 120 t/ha. Zahteva jako dobru zaštitu od tripsa, jer vrlo rani i intenzivan napad i oštećenja epidermisa predstavljaju ulazna vrata za infekciju brojnih patogena.

Medusa

Hibrid specijalno selekcionisan za jugoistočnu Evropu. Snažan korenov sistem i još snažnija biljka omogućuju odličnu tolerantnost na stresne uslove, posebno na visoke temperature i na pojavu defolijacije izazvane napadom bolesti i štetočina. Namenjen je za srednje dugo čuvanje do marta-aprila. Hibrid ima snažnu, višeslojnu i čvrstu ovojnu ljuspu, vrlo atraktivne bronzasto braon boje. U uobičajenim gustinama daje srednje krupnu lukovicu dijametra 60-80 mm. Lak za gajenje i vrlo pouzdan hibrid visokog prinosa, koji se zbog uniformnosti lukovica i pogodnosti za potpuno mehanizovan proces vađenja brzo širi u našem regionu. Zbog svoje visoke stabilnosti u prinosu i lakog gajenja, jedan je od najboljih hibrida luka u čitavoj Panonskoj niziji.

Vuelta

Hibrid u španskom tipu, namenjen za područja Vojvodine. Hibrid ima vrlo snažan korenov sistem i jak habitus, sa polu uspravnim položajem listova. Tamno zelena boja dugih listova i tanka voštana prevlaka daju odličnu tolerantnost na stresne uslove. Namenjen za dobijanje krupnih lukovica u gustini od 650.000 biljaka/ha. U normalnoj gustini daje idealnu veličinu, perfektno okruglih lukovica. Ima relativno uzak vrat, što uz glatku, čvrstu i sjajnu ljuspu tamno braon boje preporučuje ovaj hibrid. Prinos sa ovim hibridom može ići od 90 do 120 t/ha zavisno od gustine setve i tehnologije gajenja. Jako se dugo čuva zahvaljujući čvrstini i kvalitetu, ali i vrlo stabilnoj korenskoj plitici. Dijametar lukovica zavisi od gustine setve, od standardnog 60- 80 mm, pa do 2 glavice luka u kili.