Godina pred nama

AKO SE PO JUTRU DAN POZNAJE OČEKUJE NAS RODNA GODINA

Vredne ruke zadrugara dočekale su spremno prvo prolećno sunce koje je dalo signal da se prione na radove kojih u ovo vreme ima na pretek: “Da bi opravdali ukazano poverenje i nagradu NAJBOLJE IZ SRBIJE, koju dodeljuje predsednik Republike Srbije očekuje nas period veoma važnih radova u malinjaku da bi uspeli da postignemo rekordne prinose koji se od nas očekuju. Kada nauku spustite na njivu i primenite sva znanja i dostignuća ni rezultati neće izostati” reči su Aleksandra Andrića predsednika skupštine Agrobobice.

Rezidba, vezivanje i zaštita maline su agrotehničke mere koje se u malinarskoj proizvodnji obavljaju svake godine na početku vegetacije. Od kvaliteta i načina umnogome zavisi količina i kvalitet plodova maline koji će biti ubrani tekuće godine.

Izboru novih letorasta maline koji donose rod u tekućoj godini mora se posvetiti ozbiljna pažnja. Prilikom izbora, podizanja i vezivanja rodnih letorasta obično učestvuju dva radnika i poželjno je da oni budu sa što većim iskustvom. Iz jednog sadnog mesta obično se razvije više izdanaka nego što je potrebno da se veže. Za vezivanje nam je najčešće potrebno dva letorasta iz jednog sadnog mesta.

Broj letorasta koji će biti vezani i obezbediti nam maksimalan rod u tekućoj godini kreće se od 5 do 7 po jednom dužnom metru za sortu Tula Magic. Radnik koji izdvaja i podiže letoraste za vezivanje bira zdrave, srednje razvijene letoraste sa najkraćim rastojanjem (internodijama) između pupoljaka. Pupoljci treba da su zdravi, krupni, jasno vidljivi i da počinju sa što niže visine. Letorasti treba da su ujednačene braon – žute boje po celoj dužini bez znakova prisustva bolesti. Prilikom vezivanja letorasta moramo se truditi da iz svakog sadnog mesta imamo po neki letorast da vežemo, ako ne za gornju onda bar za donju žicu kako bi zasad uvek imao zadovoljavajuću gustinu. Letoraste koji su predebeli, predugački, bez pupoljaka u donjoj zoni, sa dosta bočnih grana, treba izbegavati.

Rezidba maline podrazumeva: uklanjanje letorasta koji su već doneli rod, uklanjanje viška nevezanih letorasta koji tek treba da donesu rod i letorasta iznad gornje žice, a u našem slučaju to je četiri do pet pupoljaka.

Nakon vezivanja, rezidbe i zaštita malina je agrotehnička mera kojom se obezbeđuje kvalitetan i zdravstveno ispravan zasad, premijum kvalitet ploda i naravno spremanje rodnog potencijala za narednu godinu.

“Malina bez ostataka pesticida naš je cilj i obaveza prema potrošačima i odgovornost prema svima onima koji žele da se bave ovim poslom. Tu smo za sve zainteresovane, pa stoga koristimo priliku da Vas pozovemo da budete deo tima” zakljućuje Andrić.