Podizanje, uzgoj i održavanje plantaža

U toku su pregovori sa potencijalnim kooperantima za podizanje, uzgoj i odrzavanje plantaža.

Izrada projekata sa studijom izvodljivosti za podizanje plantaža bobičastog voća.