Cvekla

Cvekla

Detroit 2

Dobro poznata sorta cvekle, namenjena u podjednakoj meri gajenju za svežu potrošnju i za industrijsku preradu i konzerviranje. Ima dobru konzistenciju zadebljalog korena, malo celuloze i intenzivnu crvenu boju. Forma je okrugla, a uniformnost veličine i oblika iznenađuje.