REKORDNI PRINOSI UZ AGROBOBICU I ZELENI HIT

Ako se po jutru dan poznaje i ove godine kooperante i saradnike Agrobobice i Zelenog hita očekuju rekordni prinosi voćarskih i povrtarskih kultura.

U sloganu „Samo najbolje je dovoljno dobro“ sadržana je osnovna misija našeg mladog i ambicioznog tima kada je reč o đubrenju i mineralnoj ishrani različitih vrsta biljaka. Osim najvišeg kvaliteta mineralnih đubriva Agrobobica i Zeleni hit Vam nude i preporuke kako da na najbolji način odgovorite potrebama gajenih useva u modernim sistemima zemljoradnje, kako u zaštićenom prostoru, tako i u proizvodnji na otvorenom polju. Naš partner HAIFA CHEMICALS predstavlja prave pionire u oblasti precizne mineralne ishrane putem sistema za navodnjavanje i jednu od vodećih svetskih kompanija u ovoj oblasti. Zbog pemijum kvaliteta vlastitih sirovina iz rudnika kalijum nitrata na Mrtvom moru, predstavlja nezaobilazan činilac svetske trgovine, naročito u najrazvijenijim zemljama zapadne Evrope gde nije dozvoljeno imati primese koje mogu štetno uticati na zdravstvenu ispravnost povrća i voća.

Osim kristalnih vodorastvorljivih đubriva, Haifa, Agrobobica i Zeleni hit u današnje vreme sve više pažnje posvećuju primeni granulisanih vodorastvorljivih đubriva u konceptu tzv. „ishrane na kašičicu“, bilo da se u njihovom formulisanju koriste huminske kiseline, inhibitori nitrifikacije, ili se radi o kotiranim đubrivima sa kontrolisanim odavanjem hraniva u periodu od 2, 4 ili više meseci.

Većina granulisanih đubriva formulisana je na bazi čistog kalijum nitrata što govori o njihovom najboljem kvalitetu, najboljem delovanju, ali i najvećim prinosima povrća i voća premijum kvaliteta. To u potpunosti opravdava i njihovu relativno visoku cenu u poređenju sa sličnim formulacijama na tržištu, koja se dobijajaju značajnim učešćem sirovina kao što je kalijum sulfat, ali i kalijum hlorid. Poznato je da kalijum hlorid kao sirovina za formulisanje NPK granulisanih đubriva smanjuje mogućnost akumulacije velike količine skroba i šećera u voću i povrću, a takođe utiče i na pojavu redukujućih šećera zbog čega su kvalitet i „šelf life“ manji.

Svoju posvećenost razvoju novih tehnologija Haifa izražava sloganom „PIONEERING THE FUTURE“ uključujući se aktivno u globalni proces zaštite biosfere i smanjenje emisije ugljendioksida razvojem najsavremenijeg koncepta racionalne mineralne ishrane biljaka. Naš doprinos sveukupnom napretku znanja i veština u ovoj oblasti („PIONEERING KNOWLEDGE“), predstavlja precizno kombinovanje primene organskih kompostiranih đubriva, vodorastvorljivih mineralnih đubriva i organskih makromolekula, što sa primenom korisnih mikroorganizama omogućuje punu stabilnost agroekosistema i u najintenzivnijim uslovima korišćenja.