VELIKI SKUP ZADRUGARA

Zadružni savez Srbije uz podršku FAO-EBRD, Vlade Republike Srbije – Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za regionalni razvoj i rad javnih preduzeća i udruženja novinara za poljoprivredu AGROPRESS prigodnom svečanošću upriličenom u Centru Sava, uz prisustvo brojnih članova i prijatelja organizovao Nacionalnu konferenciju o zadrugarstvu. Tom prilikom prisutni su mogli da se upoznaju sa stanjem u zadrugarstvu i ograničavajućim faktorima za razvoj kao i projektom „500 zadruga u 500 sela“, podršci FAO i EBRD koji je prepoznao zanačaj zadrugarstva u Republici Srbiji i sa Zadružnim svezom Srbije u poslednje tri godine intzivno radio na unapređenju rada i poslovanja zadruga.

Na skupu je bilo prisutno preko 300 zadrugara, predstavnika lokalnih samouprava, novinara, profesora i poslovnih partnera, među kojima i predstavnici ZZ “Agrobobica” jedne od najuspešnijih novoformiranih zadruga na teritoriji Republike Srbije.

Nikola Mihailović, predsednik Zadružnog saveza Srbije, je ovom prilikom istakao da su u ovoj godini izdvojena veoma značajna podsticajna sredstva koja kroz projekat „500 zadruga u 500 sela“ sprovodi Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za regionalni razvoj i rad javnih preduzeća Milana Krkobabića u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave. Novac je namenjen za kupovinu opreme i matičnih zapata za zadruge kako bi sa finalnim proizvodom izašle na tržište objasnio je Mihailović i podsetio na to da je Vlada Srbije izdvojila 825 miliona dinara u ovoj godini za pomoć u unapređenju rada zadruga. Takođe, posebno je istakao zalaganje i pomoć FAO-EBRD na oživaljavanje i promociji zemljoradničkih zadruga u Republici Srbiji.

U sprovođenju Zakona o zadrugama u praksi, a u skladu sa društveno ekonomskim tokovima u svetu i u Republici nameće se pitanje izmene Zakona o zadrugama u delu:

– Da osnivači zadruga mogu biti i pravna lica;

– Da se omogući formiranje i rad štedno kreditnih zadruga, i;

– Da se preciznije reguliše zadružna svojina u odnosu zadruge i zadrugara.

O čemu treba započeti aktivnosti u 2019. Godini.

U ime inistra Krkobabića govorio je dr Siniša Perić načelnik u Kabinetu ministra bez portfelja zaduženog za regionalni razvoj i rad javnih preduzeća, koji je podsetio na rezultate sprovođenja programa unapređenja rada u ovoj i predhodnoj godini i najavio da će se program podrške zadrugama realizovati i u narednoj godini.

Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Senad Mahmutović istakao je da je, kroz Nacrt zakona o podsticajima agraru, stvorena pravna osnova da zadruge mogu biti korisnici subvencija. Lokalne samouprave državno poljoprivredno zemljište sve više trebaju da tretiraju kao instrument za razvoj, naglasio je Mahmutović i dodao da je to šansa za privlačenje investicija, kako domaćih tako i inostranih.

Skup je pozdravio predsednik Opštine Knić , Miroslav Nikolić, koji je istakao zanačaj poljoprivredne proizvodnje za ovu opštinu , a posebno organizovane proizvidnje voća i povrća namenjenog izvozu.

Tokom 2018. Godine, formirane su složene zadruge, od kojih su dve dobile podsticajna sredtva, Vlade Republike Srbije i ovom prilikom su prisutne upoznale o svojim programima koji su u funkciji stvaranja finalnog proizvoda.

Predsednik Udruženja AGROPRESS Goran Đaković u ime članova pozdravio je prisutne i izrazio zadovoljstvo što je ove godine AGROPRESS prisutan na ovoj manifestaciji.